Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: Kristi himmelfarts dag

Dato: 2022-05-26 10:30:00

Beskrivelse:

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: 6. s. e. påske

Dato: 2022-05-29 10:30:00

Beskrivelse: Kaffe i sognegården efter gudstjenesten

Næste arrangement


Sted: Sognegården

Navn: Voksenkor

Dato: 2022-05-25 19:00:00

Beskrivelse: Saltum Kirkes voksenkor er et blandet kor med 40 sangere. Koret medvirker ved de fleste højtider, men også ved et par sangaftener og koncerter om året. Repertoiret er bredt og spænder lige fra den gamle klassiske genre til den ny samt “pop” og gospel genren. Vi øver onsdag i de ulige uger fra kl. 19-21 i Saltum Sognegård - altså hver 14. dag. Der kan søges om optagelse i koret ved at kontakte organisten. Der tages glad og gerne imod nye kormedlemmer, og der er et yderst velfungerende fællesskab. Koret ledes af organist Lisbeth Nymark Sørensen, som kan kontaktes på tlf.: 22735165 eller på mail: lisbeth-nymark@live.dk

Sognepræsten skriver...

 Sjælesorg

Ordet sjælesorg betyder omsorg for sjælen. Samtalen kan dreje sig om eksistentielle eller åndelige emner, om det du har på hjerte. Det kan være alt fra at have mistet et nært familiemedlem til at være lettere deprimeret. I sjælesorgen kommer man af med det, der tynger, og man får en skulder at græde ud ved.

Emnet behøver heller ikke være kristent, selvom sjælesorg ofte kan ende med at blive til en samtale om mere åndelige spørgsmål. Tit handler sjælesorgssamtaler om eksistentielle emner – for eksempel ensomhed, sorg, håbløshed, frygt, identitetskrise eller tvivl. Det kan også handle om et knust hjerte, familiekonflikter, mobning, præstationsangst, følelsen af meningsløshed eller følelsen af ikke at være god nok. Der findes ikke ”rigtige” eller ”forkerte” emner at tale om. Ønsker man sjælesorg, ringer man eller sender en mail til mig og aftaler en tid. Det er en overordentlig vigtig del af mit arbejde at tale med folk og yde sjælesorg, og jeg er underlagt tavshedspligt. Derfor kan man trygt tale om lige det, man har brug for.

Tavshedspligten er vigtig at belyse, og der må ikke være nogen tvivl om, hvordan den er afgrænset. Tavshedspligten er i forbindelse med præstens sjælesorgsarbejde absolut (modsat de fleste andre faggrupper i Danmark som fx læger og advokater, der af domstolen kan pålægges, at afgive vidneforklaring) og nærmest ubrydelig, den har rod i Chr. Vs Danske Lov af 1683, hvori det hedder:

”Præsten maa ikke (uden sit Kalds Fortabelse) aabenbare hvad nogen for hannem i lønlig Skriftemaal bekient haver, med mindre det kunde angaa noget Forræderj, eller Ulykke, som ved Præstens Aabenbarelse kunde forrekommis; Og dog bør dens Navn, som det bekient haver, saa vit mueligt er, at fortiis.”

Tavhedspligten kræver med andre ord fuldstændig tavshed om fortiden og tillader kun afsløring af planlagte meget alvorlige forbrydelser (fx drab el. grov vold) og kun med henblik på at hindre dem. Derimod er der ingen pligt til at anmelde en allerede begået forbrydelse, hvor alvorlig den end er. Der har dog de senere år været en debat vedrørende den skærpede indberetningspligt, som vedrører børn og unge under 18 år, der blev indført i 1998, som i praksis også gælder folkekirkens præster, selvom der har været enkelte tilfælde, hvor kirkeministeriet har vurderet, at folkekirkens præster ikke var omfattet af den skærpede indberetningspligt.

Kristian Schjoldager

Præsten tager gerne på hjemmebesøg eller sygehusbesøg. Hvis du gerne vil have et besøg, er du meget velkommen til at ringe/e-maile/skrive til mig for at aftale et besøg. Samtidig vil jeg gerne sige tak til de mennesker, der på den ene eller den anden måde har formidlet kontakten, når det har været nødvendigt. Det er ganske enkelt en uvurderlig stor hjælp.Et besøg og en samtale kan indeholde alt mellem himmel og jord. Det behøver ikke være noget helt specielt, man gerne vil tale om. Jeg har tavshedspligt, og samtalen er derfor kun en samtale mellem dig og præsten – det er det, der er udgangspunktet – resten giver normalt sig selv. Der er også en mulighed for, at jeg kan forrette hjemmealtergang, hvis det er et ønske.

Kristian Schjoldager