Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: 2. s. e. påske

Dato: 2024-04-14 09:30:00

Beskrivelse:

Sted: Alstrup Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: 2. s. e. påske

Dato: 2024-04-14 10:30:00

Beskrivelse: Kaffe efter gudstjenesten

Næste arrangement


Sted: Sognegården

Navn: Hvetbokoret øver

Dato: 2024-04-15 19:00:00

Beskrivelse:

Sognepræsten skriver...

Hil dig frelser og forsoner.

Korset er i bund og grund et mærkeligt symbol. Hvordan kan et forfærdeligt og frygtet torturinstrument symbolisere en levende Gud? Det varede da også flere århundreder, før det blev det almindelige kristne symbol. I de første århundreder af kirkens historie var det en stiliseret fisk, der var det nærmest hemmelige symbol for de kristne. "Jesus Kristus Guds Søn Frelser" på græsk danner ordenes første bogstaver tilsammen ”ixtus”, som betyder fisk.

Men efterhånden vandt korset indpas som en del af kirkernes udsmykning. Det er tydeligt i Saltum Kirke, hvor et ganske stort krucifiks hænger på nordvæggen (Det har oprindeligt hængt i korbuen, hvor bjælken, der bar korset endnu ses under hvælvingen). Det forestiller en såret og stærkt lidende Kristus med bøjet hoved.
Det var også sådan en type krucifiks, den belgiske abbed, Arnoulf af Louvain, havde for sig, da han skrev en række digte, som han skulle bruge i forbindelse med andagt i klosteret. Teksten foregår i munkecellen, hvor den ydmyge munk i sin andagt vers for vers betragter den korsfæstede begyndende med blikket fæstet på fødderne og først langsomt hæver blikket led for led for at ende med ansigtet. ”Hil dig frelser og forsoner”, som vi kender den, er med andre ord Grundtvigs gendigtning af denne gamle salme fra 1200-tallet, derfor har Grundtvigs tekst også bevaret formen som en henvendelse fra et ”jeg” til Jesus, hvor tekstens "du" er møntet på Jesus. Det er denne andagts indledning fra 1200-tallet, som Grundtvig ganske frit har oversat, bearbejdet og har gjort til en af den danske salmebogs største påskesalmer, som af en eller anden grund også er en af de salmer, det er nemmest at få konfirmanderne til at synge med på og det er ikke sjældent sket, at konfirmanderne også vælger den, som en af de salmer, der skal synges til konfirmationen! Det er en salmetradition, der strækker sig hen over 800 år, det tænker konfirmanderne måske ikke så meget på, men det er heller ikke det der betyder mest, det der betyder noget er, at de stadigvæk har lyst til at synge med på den, så traditionen fortsætter og budskabet i salmen levere videre i dag; at Jesus kom til jorden og kompromisløst viste os, at Guds Kærlighed er stærkere end døden, og at hans kærlighed er en fuldstændig ufortjent gave, som vi ikke kan gengælde.

Glædelig Påske, Schjoldager

Hil dig, Frelser og Forsoner!
Verden dig med torne kroner,
du det ser, jeg har i sinde
rosenkrans om kors at vinde,
giv dertil mig mod og held!

Arnulf af Louvain før 1250

N.F.S Grundtvig 1837

 

 

 

Præsten er til at tale med

Jeg tager gerne på hjemmebesøg eller sygehusbesøg. Hvis du gerne vil have et besøg, er du meget velkommen til at ringe til mig på 29 29 13 39 for at lave en aftale.
Jeg vil gerne sige tak til de mennesker, der på den ene eller den anden måde har formidlet kontakten, når der har været behov. Det er ganske enkelt en uvurderlig stor hjælp. Et besøg og en samtale kan indeholde alt mellem himmel og jord. Det behøver ikke være noget helt specielt, man gerne vil tale om. Jeg har tavshedspligt, og samtalen er derfor kun en samtale mellem dig og præsten – det er det, der er udgangspunktet – resten giver normalt sig selv. Der er også en mulighed for, at holde hjemmealtergang.

Kristian Schjoldager