Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Alstrup Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: 1. s. i advent

Dato: 2023-12-03 09:30:00

Beskrivelse:

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: 1. s. i advent

Dato: 2023-12-03 10:30:00

Beskrivelse:

Næste arrangement


Sted: Alstrup Kirke

Navn: Julekoncert med børne/ungekoret

Dato: 2023-12-03 15:00:00

Beskrivelse: Kom og vær med til at synge julen ind sammen med børne/ungekoret

Den tidligere omtalte omsætning af det sydlige dige ved Saltum kirke er godkendt og forventes påbegyndt i efteråret 2023, hvis vejret tillader. Menighedsrådet har ansøgt om midler, fra en pulje i provstiet til synsudsatte arbejder, til restaurering af fontehimmel over døbefonden i Saltum kirke. Pengene, 150.000 kr. er bevilliget og sagen er behandlet af folkekirkens konsulenter og
Nationalmuseet. Stiftsøvrigheden har godkendt projektet. Det bliver konservator Kurt Nedergaard, der kommer til at forestå restaureringen.
Jeg har tidligere omtalt projekt omsætning af kvadermur med henblik på at få restaureret Saltum kirkes kalkmalerier og kalket kirken indvendig. Provstiet har fremsendt vores ansøgning til Stiftet
med anbefaling, projektet finansieres ved lån i stiftsmidlerne. Denne sag er også behandlet af folkekirkens konsulenter og Nationalmuseet. Stiftsøvrigheden har godkendt projektet. Næste skridt i denne sag er at provstiet godkender økonomien, derefter skal arbejdet udbydes i licitation.
I Hune kirke foregår, med forventet afslutning til advent, en indvendig restaurering. I denne periode bruges Saltum kirke til kirkelige handlinger, der ikke kan rummes i Rødhus kirke.

Dorte Gregersen,
menighedsrådsformand